Cele - Być kobietą i matką – oto wyzwanie! Fundacja Lilium

Przejdź do treści

Menu główne:

Celem projektu jest wsparcie kobiet z terenu gminy Regimin w poszukiwaniu alternatywnych form zatrudnienia, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz zachęcenie do podejmowania aktywności społecznej i kulturowej.

Celem szczegółowym ma być wzrost aktywności lokalnej, wzrost motywacji , własnych zainteresowań, zwiększenie wiary w siebie oraz możliwość łączenia macierzyństwa z aktywnością zawodową i lokalną. Ponadto założone cele mają dostarczyć kobietom z terenów wiejskich motywacji i wiedzy nt. poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu oraz promocję dobrych praktyk będących zachętą do podejmowania aktywności zawodowej i lokalnej.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego